Reklamačný formulár

Žiadosť o servisný zásah

Pri uplatnení reklamácie budete potrebovať pre vyplnenie všetkých potrebných informácií predajný doklad a záručný list. Prosím oboznámte sa s platnosťou záručnej doby na reklamovaný výrobok a s podmienkami záruky uvedenými v záručnom liste.

Pre prijatie reklamácie a jej riešenie je nevyhnutné správne vyplniť všetky povinné položky (označené jednou hviezdičkou).

Pre prijatie žiadosti a jej riešenie je nevyhnutné správne vyplniť všetky povinné položky (označené jednou hviezdičkou).

Identifikačné údaje odberateľa

Reklamujúca osoba

Žiadateľ

Adresa, kde je výrobok inštalovaný / kde sa výrobok nachádza

Špecifikácia výrobku

Maximálna veľkosť príloh nesmie presiahnuť 20 MB.

Slovný popis reklamovaného výrobku, napr.: Sprchový štvrťkruhový kút Blix, priehľadné sklo, biely rám.

Sériové číslo je umiestnené na štítku obalu výrobku, na výrobku alebo v Záručnom liste. V prípade, že sa reklamácia týka výrobku, ktorý nemá sériové číslo, priložte kópiu predajného dokladu.

Reklamovaná chyba

Požadovaný servis

Maximálna veľkosť príloh nesmie presiahnuť 20 MB.

Maximálna veľkosť príloh nesmie presiahnuť 20 MB.

Maximálna veľkosť príloh nesmie presiahnuť 20 MB.

Po úspěšnom odoslaní formulára Vám bude na uvedený e-mail zaslaná potvrzujúca správa s číslom reklamácie, pod ktorým bude evidovaná v spoločnosti RAVAK a.s. Pri ďalšej komunikácii ohľadne reklamácie vždy uvádzajte toto číslo.

Odoslať

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01  Příbram I, T +420 318 427 111, F +420 318 427 278, E info@ravak.cz, www.ravak.cz, IČO 25612492, DIČ CZ25612492