Reklamační formulář

Žádost o servisní zásah

Při uplatnění reklamace budete potřebovat pro vyplnění všech nezbytných informací prodejní doklad a záruční list. Prosím seznamte se s platností záruční doby na reklamovaný výrobek a podmínkami záruky uvedenými v záručním listu.

Pro přijetí reklamace a její řešení je nutné správně vyplnit veškeré povinné položky (označeny jednou hvězdičkou).

Pro přijetí žádosti a její řešení je nutné správně vyplnit veškeré povinné položky (označeny jednou hvězdičkou).

Identifikační údaje odběratele

Reklamující osoba

Žadatel

Adresa, kde je výrobek instalován / kde se výrobek nachází

Specifikace výrobku

Maximální velikost příloh nesmí přesáhnout 20 MB

Textový popis reklamovaného výrobku, např. Sprchový čtvrtkruhový kout Blix, průhledné sklo, bílý rám.

Sériové číslo je umístěné na štítku obalu výrobku, na výrobku a nebo v Záručním listu. V případě, že se reklamace týká výrobku, který nemá sériové číslo, přiložte kopii prodejního dokladu.

Reklamovaná vada

Požadovaný servis

Maximální velikost příloh nesmí přesáhnout 20 MB

Maximální velikost příloh nesmí přesáhnout 20 MB

Maximální velikost příloh nesmí přesáhnout 20 MB

Po úspěšném odeslání formuláře Vám bude na uvedený e-mail zaslána potvrzující zpráva s číslem reklamace, pod kterým bude evidována ve společnosti RAVAK a.s. Toto číslo využívejte pro další komunikaci ohledně reklamace.

Odeslat

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01  Příbram I, T +420 318 427 111, F +420 318 427 278, E info@ravak.cz, www.ravak.cz, IČO 25612492, DIČ CZ25612492